รีบเช็คด่วน..ก่อนสาย!! โปรดระวัง หากพบสัตว์เช่นนี้ในที่ไหนโปรดหลีกเลี่ยงด่วนมันเป็นสัตว์อันตรายมาก!!(มีคลิป)

รีบเช็คด่วน..ก่อนสาย!! โปรดระวัง หากพบสัตว์เช่นนี้ในที่ไหนโปรดหลีกเลี่ยงด่วนมันเป็นสัตว์อันตรายมาก!!(มีคลิป)

โรคนี้สามารถแพร่กระจายไปยังมนุษย์ได้ เมื่อเราสูบกลิ่นจากลามกของมัน เมื่อมันแพร่กระจายไปยังมนุษย์และนำไปสู่ผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากอาการคลื่นไส้

ทีมา: www.mthailive.com

เรื่องน่าสนใจอื่น